Kontakt

Forvaltning

Jevnlig og godt vedlikehold av eiendomsmassen er en nyttig og lønnsom investering, i tillegg til at det er med på å øke trivselen og tryggheten for brukerne.

Jevnlig og godt vedlikehold av eiendomsmassen er en nyttig og lønnsom investering, i tillegg til at det er med på å øke trivselen og tryggheten for brukerne.

Tjenesten forvaltning omfatter bl.a. vaktmestertjenester, utvendig vedlikehold, konsulentbistand som f.eks. rådgivning i forhold til ombygning og utvikling av eiendommen.

Vi kan tilby:

  • Tilstandsrapporter.
  • Vedlikeholdsplaner.
  • Tilsyn med bygninger og utearealer.
  • Utbedring av punkter fra tilstandsrapporten.
  • Utvendig vedlikehold av bygninger og utearealer.
  • Oppgradering av bygninger og utearealer