Grønn rehabilitering

Boligmassen i Norge har potensiale til å redusere energiforbruket med hele 75 %, og regnes som en bærebjelke for å nå klimamålet for 2030. Ta gjerne kontakt med oss for å få tilgang til markedets mest energieffektive løsninger.

Et bilde av en fabrikk med rammene til et stort vindu i en utradisjonell form med runde kanter.

Dokumenterte besparelser

Elverhøy er helt i front når det gjelder rehabiliteringsmarkedet i Norge, og har opparbeidet seg et rykte som en solid og erfaren problemløser.

Elverhøy har tilegnet seg en betydelig kompetanse og forståelse innen feilsøking, prosjektering og systemløsninger, og blir ofte benyttet som sparringspartner blant entreprenører, eiendomsselskaper og bransjeforeningen.

To helt nye studier viser et potensiale for energibesparelser ved energirenovering av borettslag og sameier på hele 9 TWh innen 2030. Det betyr at boligselskapene har et potensiale til nesten å oppfylle hele Stortingets klimamål om 10 TWh reduksjon innen 2030.

Betydelig potensiale

Rehabilitering av eksisterende bygg, utføre ombygninger eller tilføye moderne tilbygg til eldre bygg, utgjør en sto del av byggenæringen. Dette markedet gir betydelig potensial for store energibesparelser, innovative løsninger og bærekraftig utvikling.

Rehabilitering og transformering tilfører nytt liv i gamle bygg samtidig som sjela til bygget bevares. Undersøkelser utført av SINTEF viser at miljøgevinsten på rehabilitering av bygg er langt større sammenlignet med å bygge nytt.

Et bilde av fasaden til et kontorbygg med en rekke vinduer ved siden av hverandre.

Grønn rehabilitering lønner seg

Som eksempler på dette er vårt engasjement og bidrag i Bjørvika i Oslo hvor vi for tiden jobber med det sjette rehabiliteringsoppdraget i Barcode-rekken. 


40 % av all energi i Norge brukes i bygg, og byggsektoren står for betydelige utslipp av Norges klimagasser. Med nye innovative glassprodukter bidrar vi til energiøkonomisering som monner.