Kontor- og næringsbygg

Vår prosjekteringsavdeling bidrar med høy kompetanse og service overfor arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandør. Elverhøy er en av få fasadeentreprenører som kan skilte med tiltaksklasse 2 innen prosjektering.

Et bilde av en rekke med åpne lufteluker på siden av glasstaket til Gullhaug Torg.

tilpassningsdyktige løsninger

Med jevnlige og faste leveranser til store næringsaktører – og til de store entreprenørselskapene – prosjekterer, produserer og monterer vi krevende og innovative løsninger. Elverhøy er kjent for kvalitet og levering i prosjekter med høye miljøkrav.

Et avgjørende element ved løsninger i kontor- og næringsbygg er tilpasningsdyktigheten til systemene. I løpet av byggets levealder vil bruksmåten og leietakerne variere mye. Vi leverer derfor utelukkende tilpasningsdyktige løsninger som kan passe forskjellige leietakere over tid og som innehar en fleksibilitet som innbyr og tillater forandringer for enhver bedrift som ønsker å ta bygget i bruk.

Iveraeta sikkerhet både for personer og bygg

Med lang erfaring og høy kompetanse er Elverhøy en trygg aktør i markedet. Vi leverer alltid i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket for å kunne ivareta sikkerheten til både mennesker og bygninger.

Kontor- og næringsbygg er store investeringer og utsettes for mye slitasje og variert bruk i løpet av sin levealder. Våre produkter er slitesterke og robuste og bidrar dermed til å minimere behovet for vedlikehold.

Kontor- og næringsbygg skal være tilgjengelig for alle uansett forutsetninger, vi er derfor opptatt av å alltid levere egnede løsninger som bidrar til byggets lovpålagte universelle utforming.

Et bilde av uteserveringen til en espressobar med store vakre vinduer.

Godt inneklima uten økt energibruk

Dagslys er en verdifull ressurs for enhver arbeidsplass. Ved hjelp av innovative systemer optimaliserer vi utnyttelsen av naturlig lufting og lys. På denne måten bidrar vi til å redusere energiforbruket samtidig som vi skaper et sunt miljø for alle brukere og besøkende av bygget.

God lufting er også viktig for et sunt innemiljø. Ved hjelp av løsninger for naturlig ventilasjon kan vi både bidra til bedre lufting enn den tradisjonelle mekaniske luftingen og begrense byggets energiforbruk ytterligere. Eksempelvis er bruk av takluker en ypperlig og effektiv måte å slippe ut overskuddsvarme.

Selv om rik tilgang på dagslys er en avgjørende faktor for å kunne skape et godt arbeidsmiljø, kan lyset også by på utfordringer i form av gjenskinn og refleksjon i pc-skjermer og liknende. For å kunne bøte på slike utfordringer har vi en rekke systemer som gir gode dagslysforhold uten at det er sjenerende for skjerm.