Schüco brannfasade FW 50+ BF

Schüco FW 50+ BF oppfyller E(W)30 og EI30 krav og benyttes til påhengsfasader inn- og utvendig på bygg samt glasstak.

Schüco brannfasade FW 50+ BF

PRODUKTBESKRIVELSE

Schüco FW 50+ BF oppfyller E(W)30 og EI30 krav og benyttes til påhengsfasader inn- og utvendig på bygg samt glasstak. Systemet tilbys i en standard-versjon samt med bedre isolerende utgave som FW 50+ BF.HI som også muliggjør 3-lags glass. FW 50+ BF kan kombineres med Schüco`s brannklassifiserte dører og vinduer eller med uklassifiserte moduler. For innvendige fasader samt for glasstak er systemet sertifisert av RISE (Research Institute of Sweden) med typegodkjenning 176203. Fasader i yttervegg fordrer CE-klassifikasjon og er klassifisert etter produktstandardene EN13830 av Efectis Nederland.

SPESIFIKASJONER

Karmdybde:

Maks glasstykkelse:

52 mm

Overflater:

Pulverlakk Eloksering Spesiallakk

Høyde inntil:

2400 mm *

Bredde inntil:

Rammevekt inntil:

288 kg *

* Angivelsene viser de beste oppnåelige verdiene innenfor standardsystemet. Endelige verdier er avhengig av utførelse.

gODKJENNINGER

Lufttetthet inntil:

Slagregntetthet inntil:

Innbruddshemmende inntil:

RC 2 *

Skuddhemmende inntil:

* Angivelsene viser de beste oppnåelige verdiene innenfor standardsystemet. Endelige verdier er avhengig av utførelse.

*Referanser hvor tilsvarende produkt er brukt (i utseende)