Glasstak og takvinduer

Brann- og sikkerhet

© Schüco International KG

For store og små prosjekter. Med fokus på testet sikkerhet innen brann, røyk, innbrudd, skudd og eksplosjon.

Brann- og sikkerhet

© Schüco International KG

© Schüco International KG

Brann- og røyksikkerhet

Fasader, vinduer og dører testet og tillatt for brann- og røykbeskyttelse.

Aluminium er veldig godt egnet som byggemateriale. Det er presist formbart, stabilt og kan utformes på utallige måter. Dette er grunnen for hvorfor dette materialet har vært førstevalget i offentlige og private bygg i mange år. Schüco profilsystemer har satt en ny standard over hele verden, både når det gjelder produksjonsmetode og design, men ikke minst sikkerhet. Disse profilsystemene har klassifisert beskyttelse mot brann og røyk, samt branntester fra anerkjente institusjoner. Fasader med brannkrav kan integreres i resten av fasaden uten synlige overganger. De beskytter godt mot vertikal brannsmitte mellom etasjer og sikrer mot røykspredning.

Diskuter gjerne ditt prosjekt med våre rådgivere.

Brann- og sikkerhet

© Schüco International KG

Innbruddssikkerhet

En tryggere følelse med innbruddsikre vinduer, dører og fasader.

Vinduer, dører og fasader i aluminium tilbyr allerede i normalutførelsen en høy grad av sikkerhet. Bruk av god aluminiumlegeringen, godt dimensjonerte profilvegger og egne kvalitetsbeslag gjør Schüco produkter til gode og sikre. Utover dette finnes det i enkelte tilfeller behov for enda høyere sikkerhetsgrad. Slike krav imøtekommer vi ved å bruke modifiserte profiler, egne sikkerhetsbeslag og glass etter spesifisert sikkerhetsklasse. Motstand mot innbrudd i klasse RC1 til RC4 defineres i NS EN 1627.

Brann- og sikkerhet

© Schüco International KG

© Schüco International KG

Innbruddsklasser/FG godkjent

Innbruddsklasser

RC1: Basissikkerhet mot innbruddsforsøk hvor kroppsvekten brukes i form av slag, spark, løfting, riving eller skulderstøt. Bygningsdeler i denne klassen har liten sikkerhet mot avanserte verktøy.

RC2: Innbruddsforsøk med enkle verktøy som skrutrekker, tang og kile.

RC3: Innbruddsforsøk med bruk av to skrutrekkere og kubein.
RC4: Innbruddsforsøk med avanserte sag- og slagverktøy som øks, hammer, meisel eller elektrisk bor.

FG godkjent

Dører, vinduer, skyve-/foldedører og fasader i aluminium fra Schüco fås også som FG-godkjente sikkerhetsprodukter. FG står for Forsikringsselskapenens Godkjenningsnevnd. Disse sikkerhetsproduktene har gjennomgått omfattende tester etter NS EN 1627 (en felles europeisk norm), som har krav om at hele produktet skal testes og tilfredsstille innbruddsmotstand. Dette gir sluttbruker mye større trygghet enn om bare glasset eller bare låskassen er testet mot innbrudd. I FG-godkjenningen er både hengsler, beslag, profiler, glass og låspunkter testet samlet.

Brann- og sikkerhet

© Schüco International KG

© Schüco International KG

Skudd- og eksplosjonssikre systemer

Skudd- og eksplosjonssikkerhet for mennesker og eiendom

Schüco tilbyr skuddsikre profiler som gir oss muligheten for å bygge skuddhemmende vinduer, dører og fasader som i design ikke skiller seg fra vanlige systemer. Disse skuddsikre profilene har ekstra tykke aluminiumsvegger i spesiallegering. Schüco skuddsikkerhet er testet og sertifisert etter de gjeldende standardene.

Testet eksplosjonssikkerhet
Vi tilbyr også dører, vinduer og fasader med Schüco Protect sikkerhetsglass, et glass som er klassifisert for motstand mot eksplosjonstrykk etter NS-EN 13123. De eksplosjonshemmende profilene fra Schüco gir maksimal beskyttelse mot sjokkbølgene som oppstår i forbindelse med en eksplosjon. De er også testet og godkjent i USA etter US-GSA med eksplosjonsforsøk foretatt utendørs.

Diskuter gjerne ditt prosjekt med våre rådgivere.

© Schüco International KG

© Schüco International KG

© Schüco International KG

Brann- og sikkerhet

© Schüco International KG