Lamilux pr60

Utvikle tilpassede former, design visuelle høydepunkter og sett estetiske standarder i et prestisjefylt byggeprosjekt samtidig som du fortsatt nyter førsteklasses energieffektivitet: Slike krav er enkle å oppfylle med LAMILUX Glass Roof PR60.

Lamilux pr60

PRODUKTBESKRIVELSE

Utvikle tilpassede former, design visuelle høydepunkter og sett estetiske standarder i et prestisjefylt byggeprosjekt samtidig som du fortsatt nyter førsteklasses energieffektivitet: Slike krav er enkle å oppfylle med LAMILUX Glass Roof PR60. Selvfølgelig vil vi også sørge for optimal integrering av fotovoltaiske systemer samt tilkobling til bygningskontrollsystemer.

SPESIFIKASJONER

Karmdybde:

Maks glasstykkelse:

Overflater:

Høyde inntil:

Bredde inntil:

Rammevekt inntil:

* Angivelsene viser de beste oppnåelige verdiene innenfor standardsystemet. Endelige verdier er avhengig av utførelse.

gODKJENNINGER

Lufttetthet inntil:

Slagregntetthet inntil:

Innbruddshemmende inntil:

Skuddhemmende inntil:

* Angivelsene viser de beste oppnåelige verdiene innenfor standardsystemet. Endelige verdier er avhengig av utførelse.

*Referanser hvor tilsvarende produkt er brukt (i utseende)